040 – 43 48 20 info@golvbolaget.com

Kvalitetspolicy

Våra grundprinciper

  • Vi ska alltid sträva efter att utföra allt arbete utifrån kundens förväntan.
  • Vårt mål är att alltid tillgodose våra beställares önskemål.
  • Vi ska alltid lämna ett fullgott arbete enligt branschens normer och regler.
  • Vårt mål är att alltid använda våra personalresurser på ett sådant sätt att kunden alltid kommer i fokus.
  • Vi är anslutna till GVK och medlemmar hos GBR och har som mål att alltid följa deras normer och föreskrifter.
  • Vi strävar efter att alltid ha de nöjdaste kunderna i regionen, ett sätt att tillgodose kundens och våra egna krav är att upprätthålla en hög kompetensnivå i samråd med olika branschorganisationer och leverantörer.
  • Vårt mål är att ha en så liten personalomsättning som möjligt för att bibehålla och utveckla kompetensen inom företaget.
  • Vårt mål är att alltid få ett långsiktigt förhållande till våra kunder och när vi har det vet vi att vi alltid har nöjda kunder.
  • Vi skall alltid sträva efter att vidareutveckla och förbättra vårt kvalitetsarbete.

Kontakta oss redan idag

040 - 43 48 20

info@golvbolaget.com