040 – 43 48 20 info@golvbolaget.com

Miljö / Hållbarhet

Våra grundprinciper

Golvbolaget AB är ett företag som tillhandahåller kompletta golvarbeten till privatkunder, byggföretag, offentlig verksamhet samt till fastighetsförvaltande företag.

Företaget har som sin strävan att i möjligaste mån utföra sina tjänster på ett sådant sätt att vi av våra kunder uppfattas som ett ledande företag. För att uppnå denna målsättning krävs bl a att miljöfrågorna tas på allvar av företaget. Med hjälp av miljöarbetet skall vi nå nya affärsmöjligheter och utveckla verksamheten.

Ansvaret för miljöarbetet inom Golvbolaget AB åvilar ytterst företagsledningen men samtliga anställda är i sitt dagliga arbete ansvariga för att vederbörlig hänsyn tas till miljön så att onödig belastning på miljön undviks. Vi skall lyssna på våra kunders och leverantörers krav och anvisningar.Om du letar efter armband. Det finns något som passar varje look, från kroppsnära till strukturerad, från manschetter till kedja chain bracelet och manschetter.

Vi som arbetar på Golvbolaget AB skall alltid arbeta med material där leverantören systematiskt kan redovisa miljödeklarationer för produkterna som tillhandahålles.

Olika material kan vara mer eller mindre belastade för miljö och människor och där vi har kunskap om skonsammare alternativ skall dessa användas och kunden informeras om detta.

Kontakta oss redan idag

040 - 43 48 20

info@golvbolaget.com

Vi skall i vårt miljöarbete främja följande:

  • Följa resultat av forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för våra produktområden.
  • Undvika användning och spridning av material som ej är återvinningsbara eller ej kan tas om hand i ett kretsloppstänkande.
  • Genom planering av transporter och materialförbrukning minska spill och onödigt resursanvändande.
  • Samarbeta med leverantörer som har en utvecklad och ambitiös inställning till miljön.
  • I vår verksamhet arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.
  • Ta hänsyn till kunders, allmänhetens och våra anställdas berättigade krav på säkerhet och god miljö.
  • Aktivt verka för att de materialer som vi installerar i olika typer av byggnader kan när det tjänat ut sin roll återföras i ett kretslopp för återanvändning eller till att bli ett råmaterial för nya produkter. Mängden material som går till deponi skall vara ytterst ringa.
  • Vår ambition är att uppfylla lagar och förordningar.